top of page
FLAG-19.png
PACKAGE.jpg

สมุนไพรจุฬามณี ซี พลัส แคปซูล

( ยาสมุนไพรบรรเทาและรักษาโรคเบาหวานและแผลเบาหวาน )

ผ่านการทดสอบในเรื่องประสิทธิภาพและการทดสอบในห้องปฏิบัติด้วยระบบ In-vitro และในสัตว์ทดลอง เพื่อยืนยันความปลอดภัย การไม่เป็นพิษต่อเซลล์ และพิสูจน์ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือรักษาอาการโรคเบาหวาน และแผลเบาหวาน ด้วยผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ในหลายๆด้าน

  • การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน ( Acute Toxicity Tested ) อยู่ในเกณฑ์ Category 5 จึงทำให้มั่นใจในความปลอดภัยต่อการบริโภค

  • การทดสอบ Microbial Contamination จึงทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะที่ดีต่อผู้บริโภค

  • การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ อัฟฟากลูโคซิเดรส ซึ่งเป็นการยืนยันเรื่องความสามารถในการลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus & Staphylococcus Epidermidis ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเซลล์ในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบความเป็นพิษแบบ ( Cytotoxicity ) ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์สมานแผลในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

  • การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Matrix Metalloproteinase-2 ในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ด้วยระบบการทดสอบประสิทธิภาพแบบ In-Vitro

ลักษณะตัวยา

เป็นสมุนไพรบดผง ผ่านกระบวนการผลิตที่ ทันสมัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของ ทีมงานวิจัยและเภสัช บรรจุใส่แคปซูลขนาด 350มิลลิกรัม โดยมีขนาด บรรจุ 100เม็ด ต่อขวด

วิธีการใช้

เบาหวานและแผลเบาหวานระยะเริ่มต้น :

ทานครั้งละ 5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

 

เบาหวานและแผลเบาหวานระยะรุนแรง :

ทานครั้งละ 5 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน

ส่วนผสม

ประกอบด้วยการผสมสูตรของสมุนไพรไทย หลายรายการ ที่มีรสขมและมีประสิทธิภาพ ในการออกฤทธิ์ที่ดี เป็นพืชสมุนไพรที่เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วในประเทศไทยแต่ช้านาน ตัวอย่างเช่น แห้ม(แฮ่ม), ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับอักเสบ หรือไตวาย สตรีมีครรภ์ และเด็กไม่ควรรับประทาน

สนใจสั่งซื้อสินค้า

คลิ๊กเลย
Why C Plus

ทำไมจึงควรเลือก ซี พลัส

INFO06.jpg

คำแนะนำ

การรับประทานยา C Plus ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ป่วยควรควบคุมการทานอาหารแค่เท่าที่จำเป็นไม่มากเกินไปและควรออกกำลังกายเป็นประจำ

เพราะทานอาหารเกินจำเป็น และการขาดการออกกำลังกายจะมีผลให้ประสิทธิภาพลดลงได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยทุกท่าน

INFO01.jpg
INFO02.jpg
INFO03.jpg

การตรวจระดับน้ำตาลสะสม (A1C) กับโรคเบาหวาน

INFO05.jpg

ตารางเปรียบเทียบการวินิฉัยค่าเบาหวานด้วย HbA1C (A1C) เทียบกับ FBS(mg/dl)

TABLE_TH-28.jpg
INFO07.jpg
INFO08.jpg
INFO09.jpg
INFO04.jpg

ระดับความดันโลหิตสูง

INFO10.jpg
INFO11.jpg
INFO12.jpg
ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพ
PIX WEB_TH-01
PIX WEB_TH-02
PIX WEB_TH-03
PIX WEB_TH-04
PIX WEB_TH-05

ผู้ทดสอบเบาหวานและแผลเบาหวาน คนที่ 1

ชื่อผู้ป่วย : คุณสมบูรณ์ ศรีวรา
ทานวันละ 20 แคปซูล โดย 3 สัปดาห์หลังทานน้ำตาลในเลือด จาก 119mg/dl ลดลงต่ำกว่า 100mg/dl
PIX WEB_TH-06
PIX WEB_TH-07
PIX WEB_TH-08

ผู้ทดสอบเบาหวานและแผลเบาหวาน คนที่ 2

ชื่อผู้ป่วย : นางสมใจ ฤทธิ์เดช
ทานวันละ 10 แคปซูล ก่อนทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดที่ระดับ 280-350mg/dl   หลังจากการทดสอบ 2เดือน ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ 90-95mg/dl  และแผลเบาหวานหายเป็นปกติ
PIX WEB_TH-09
PIX WEB_TH-10
PIX WEB_TH-11
PIX WEB_TH-12

ผู้ทดสอบเบาหวานและแผลเบาหวาน คนที่ 3

ชื่อผู้ป่วย : นายสมชาย ศรีสาครบริบูรณ์
ทานวันละ 10 แคปซูลต่อวัน ก่อนทดสอบน้ำตาลในเลือดที่ 165mg/dl  หลังจากสัปดาห์ที่ 4 ค่าอยู่ที่ 147mg/dl หลังจากสัปดาห์ที่ 5 อยู่ที่ 135mg/dl   แผลเบาหวานหายปกติ ช่วงสัปดาห์ที่ 3

สนใจสั่งซื้อสินค้า

คลิ๊กเลย
bottom of page