top of page

History

25237497_l.jpg

สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย มาอย่างยาวนาน มีประวัติการใช้มาแต่ในอดีตในหลายๆประเทศ แต่เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดการ คิดค้นสูตรที่เหมาะสมกับโรคต่างๆแบบเฉพาะด้าน และขาดการ ใส่ใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในเชิงวิทยาศาตร์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ทีมงานผู้วิจัยและพัฒนาได้ร่วมกันพัฒนาและผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ แบบ In-Vitro รวมถึงการทดสอบ Toxic ต่างๆ เป็นเวลากว่า 5ปี จนได้ค้นพบ สูตรลับยาสมุนไพรปัจจุบันที่มีส่วนช่วยในการดูแลและรักษาอาการโรคต่างๆ เป็นที่สำเร็จ ปัจจุบันทางทีมงานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีสูตรที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกว่า 10สูตร และยังพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

ปี 2019 บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตและเตรียมจัดจำหน่ายยาเพื่อดูแลและรักษา อาการโรคเบาหวานและแผลเบาหวานออกสู่ตลาดทั่วโลกโดยได้ดำเนินการจด สิทธิบัตรไว้แล้ว และทยอยผลิตยารายการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือก ที่ดีสำหรับผู้ป่วยทั่วโลก

ปัจจุบันทีมงานวิจัยพัฒนาได้ดำเนินการวิจัยในด้าน In-Vivo เพื่อต่อยอด การพัฒนาแบบยั่งยืนและเพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย และประสิทธิภาพในอนาคต

Brand overview

2013

จากการรวมตัวของทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาสูตรซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013

“ ผ่านการทดลอง คิดค้นและพิสูจน์ในหลายๆด้าน จนได้บทพิสูจน์ที่มั่นใจในประสิทธิภาพที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภค โดยทีมงานวิจัยได้พัฒนาสูตรต่างๆกัน กว่า 10 ชนิดยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการดูแลรักษาบรรเทาอาการโรคต่างๆกัน  ”

“ เพื่อเริ่มดำเนินการในด้านต่างๆ และเตรียมเปิดดำเนินการ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรสูตรยาและทำการวิจัยเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสำหรับการผลิตและจัดจำหน่าย โดยการเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ด้วย วิทยาศาสตร์ ภายใต้ สโลแกนของเรา ว่า Better Quality Better Life (คุณภาพที่ดีกว่า คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) ขอให้คำมั่นกับผู้บริโภคทุกท่านว่า ท่านจะพบกับสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ในราคายุติธรรม และใส่ใจในความปลอดภัย ”

ทางทีมงานได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น

2018

2019

บริษัทเปิดตัวสินค้ารายการแรก

“ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาและบรรเทาอาการเบาหวานและรักษาแผลเบาหวาน ภายใต้ชื่อการค้าว่า
จุฬามณี ซี พลัส แคปซูล (Julamanee C Plus Capsule) โดยเตรียมวางจำหน่ายทั้งบนออนไลน์และ ร้านขายยา หรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและเตรียมเปิดตัวยาสมุนไพร

รายการอื่นๆต่อไป ภายในปี 2019 นี้ ”

พบกับ จุฬามณี สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพได้แล้ววันนี้

bottom of page